Articles in Scientific Journals and Books

 

  

 

Storsletten, Vivi M.L., and Jakobsen, Ove (2014); Development of Leadership Theory in the Perspective of Kierkegaard’s Philosophy, Journal of Business Ethics ,

 

last ned

 

Jakobsen, Ove (2013); Economical, Social and Ecological Challenges Enlightened by Ecological Economics in SusCon III, Sustainability: Ecology, Economy and Ethics Shillong, New Delhi, McGraw Hill

 

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2013); Initiating an Open Research System Based on Creativity, in Responsible Economics, EF Schumacher and His Legacy for the 21st. Century (Hendrik Opdebeeck ed.) Oxford, Peter Lang

 

Storsletten, Vivi M.L., and Jakobsen, Ove (2013); Revolution and evolution in economics, business management and leadership theory in CSR and Beyond (Atle Midttun (ed.) Oslo, Cappelen Damm Akademisk

 

last ned

 

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2012); Utopias and realism in Ecologicalk economics - Knowledge, understanding and improvisation, Ecological Economics, vol. 84 (pp. 84-90)

 

Ove Jakobsen (2011); En ny organisk og helhetlig økonomi vokser frem i "Framtidsfrø - spirer til en bedre verden" (red. Vidar Rune Synnevåg og Rolf Erik Solheim) Abrakadabra 2011

 

les omtale av boken

 

 

Ims, Knut J.and  Jakobsen, Ove D. (2011) Deep authenticity -an essential phenomenon in the web of life in Business Ethics and Corporate Sustaiability (Tencati, a. and Perrini, F. eds.) Edward Elgar

 

Jakobsen, Ove (2011) En ny økonomi er i ferd med å vokse frem, Herba - Tidsskrift for Jordbruk, ernæring, natur og kultur, nr 1/2

 

Read article

 

Ims, Knut J. and Jakobsen Ove D. (2011); Lederen, ledelse, ansvar og autentisitet, i Liv og ledelse Rousseau, L.G.ed.) NNL

 

Read article 

 

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2011); Circulation economics - An ecological image of man based upon an organic worldview, in Environment, embodiment and gender (Aarø, A.F. and Servan, J. eds.) Hermes Text

 

Read article

 

Ims, Knut J. and Jakobsen Ove D. (2010); Competition or Cooperation? A Required Shift in the Metaphysics of Economics, in The Collaborative Enterprise - Creating Values for a Sustainable World (Tencati, Antonio and Zsolnai, Laszlo eds.), Oxford, Peter Lang AG International Acdemic Publishers

 

Read article

 

Ims, Knut J. and Jakobsen Ove D. (2010); Fair Trade Production, in The Collaborative Enterprise - Creating Values for a Sustainable World (Tencati, Antonio and Zsolnai, Laszlo eds.), Oxford, Peter Lang AG International Acdemic Publishers

 

Read article

 

Jakobsen Ove D. and Nystad, Øystein (2010); Collaborative Waste Management, in The Collaborative Enterprise - Creating Values for a Sustainable World (Tencati, Antonio and Zsolnai, Laszlo eds.), Oxford, Peter Lang AG International Acdemic Publishers

 

Read article

 

Jakobsen, Ove (2009): Økologisk økonomi - Grunnleggende endringer istedenfor symptombehandling, Bioforsk forkus 4 (2)

 

Read article

 

Ingebrigtsen, Stig, Jakobsen, Ove; (2009); Moral development of the economic actor, Ecological economics 68 2777-2784

 

Read article

PDF

Ingebrigtsen, Stig, Jakobsen, Ove, Nystad, Øystein, (2009); Kretsløpsøkonomi - Økonomi for livskraftige samfunn og langsiktig bærekraft, i boken "100-års målene" (Dag Andersen (red.)

Oslo Flux forlag

 

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2008): Quality of Life - The Golden Mean between Materialistic Consumerism and Spiritual Ascetism, in Europe-Asia Dialogue on Business Spirituality, Laszlo Zsolnai (ed.), Antwerpen, Garant

 

Jakobsen, Ove og Nystad, Øystein (2008); Kafedialoger, kreativitet og kryssende perspektiver, i Retorikk, etikk og arbeidsliv (Odd Nordhaug og Hans-Ivar kristiansen red.) Oslo, Forlag 1

 

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2008): Consumerism and Frugality - Contradictory Principles in Economics- In Frugality - Rebalancing Material and Spiritual Values in Economic Life (eds. Luk Bouckaert, henrik Opdebeeck, Laszlo Zsolnai), Oxford, Peter Lang AG

 

Jakobsen, Ove, Øystein Nystad og Jean Jaminon (2008): Er målsetningen om økonomisk vekst forenelig med kravet om bærekraftig utvikling? Magma, Årgang 11 Nr. 4

 

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2006): Environment and profitability in the reprocessing of paper in Norway - Contradictory research reports in the context of circulation economics, Journal of Business Strategy and the Environment 15, 389-401)

 

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2006): Circulation economics - A turn towards sustainability, International Journal of Social Economics Vol. 33 No. 8

 

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2006): Economics and Culture in Business within Limits - Deep Ecology and Buddhist Economics (eds. Laszlo Zolnai and Knut Johannesen Ims) Oxford, Peter Lang AG

 

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2006): Cooperation and Competition in the Context of Organic and Mechanic Worldviews ? A Theoretical and Case based Discusion, Journal of Business Ethics, 66:19-32

 

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2005): Konkurranse eller samarbeid? Refleksjoner over den moderne økonomiens etiske og ontologiske forutsetninger, i Kan organisasjoner føle? (red. Frode Nyeng og Grete Wennes). Cappelen Akademisk Forlag

 

Jakobsen, Ove, Ims, Knut and Grøhaug, Kjell (2005): Faculty Members? Attitudes Towards Ethics at Norwegian Business Schools: An Explorative Study, Journal of Business Ethics, 62:299-314)

 

Ims, Knut og Jakobsen, Ove (2004) Moralsk dannelse eller etisk instrumentalisme

Nordisk Pedagogik vol. 24 pp. 162-172

 

Jakobsen, Ove, Ims, Knut og Grønhaug Kjell (2003); Holdninger til etikk i næringslivet: en eksplorativ undersøkelse

Magma Årgang 6 nr 4

 

Jakobsen, Ove (2002); Skal universiteter og høgskoler være mer enn effektive markedsaktører?

Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 4

 

Ingebrigtsen, Stig og Jakobsen, Ove (1998); Kretsløpsbasert markedsføring

Magma Årgang 1 nr. 6

 

Jakobsen, Ove (1998); Verdikonflikter og myten om verdinøytrale økonomiske beslutninger

Magma Årgang 1 nr. 4

 

 

Books

 

Centre for ecological economics and ethics

 

Chronicles

 

CV

 

Front page

 

Interviews

 

Links

 

Magazines

 

Presentations

 

Projects

 

Sources of inspiration

 

Teaching

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An organism that thinks only in terms of its own survival will invariably destroy its environment and, as we are learning from bitter experience, will destroy itself

(Fritjof Capra, The Turning Point) 

Ove Jakobsen